Acenteler için; Acente partaj kodunuza bağlı kullanıcı kodunuz geçerlidir.
Güneş Sigorta çalışanları için; E-Posta adresi geçerlidir.
Güneş Sigorta Acente Portalı